AGTECO – Magyar Tudomány Ünnepe Konferencia 2022.

Neumann János Egyetem, Kecskemét

2022. november 24-én immár 23. alkalommal rendezzük meg a kecskeméti Neumann János Egyetem tudományos konferenciáját, az AGTECO konferenciát. Hasonlóan ez előző évekhez, Egyetemünk idén is csatlakozott a Magyar Tudományos Akadémia által kezdeményezett Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz.

Nemzetközi tudományos konferenciánk ez alkalommal is kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy oktatóink, kutatóink, illetve tudományos műhelyeink mellett hazai és nemzetközi tudományos partnereink is beszámolhassanak legújabb kutatási eredményeikről. Az eredmények megfelelő közreadására online tudományos folyóiratunk, a GRADUS ismét kiváló lehetőséget biztosít.

A konferencia plenáris előadásai és a szekciók is azt a tudományos, kutatási és módszertani sokféleséget szimbolizálják, amellyel Egyetemünk széles akadémiai portfóliója, kiterjedt K+F+I és vállalati partnerhálózata és gyakorlatorientált képzései révén maga is rendelkezik. Éppen ezért is érezhetjük hozzánk közel állónak az országos rendezvények mottóját: „Tudomány: út a világ megismeréséhez”.

Mindez talán arra irányítja rá figyelmünket, hogy a tudomány művelése, a tudományos eredmények közreadása és a felsőoktatási alaptevékenységeink ellátása során a jelenvaló világ megismerésében – legyen az a Föld élővilága, a fizikai valóság, az univerzum, a társadalmi, vagy az épített környezet, esetleg a kultúra és művészetek világa – az események és folyamatok sokszínűségét, a mechanikai, biológiai és kémiai hatások összetettségét, a kiszámíthatóság és a véletlen, a hit és a remény komplexitását is figyelembe kell venni. Miként a világ megismerés során arra is reflektálnunk kell, hogy az ember, a tudós nemcsak kutatója, elemzője, vagy értelmezője ezeknek a folyamatoknak, hanem maga is részese, aktív szereplője mindannak, ami körbe vesz bennünket világunkban.

A Neumann János Egyetemen az elmúlt időszakban nemcsak új képzési és kutatási területek jelentek meg, de új tudásközpontok, kutatóműhelyek is létrejöttek, melyek a kecskeméti felsőoktatási, tudományos és K+F+I teljesítmény országos és nemzetközi szintű gyarapítását egyaránt hivatottak szolgálni. Egyetemünk elsősorban a gyakorlatorientált képzésekhez kapcsolódóan, valamint a konkrét műszaki, gazdasági és társadalmi kihívások megoldásában, a vállalati kutatás-fejlesztési elképzelések megvalósításában, a helyi innovációs tevékenység, a gazdaság- és társadalomfejlesztés támogatásában fejti ki tudományos tevékenységét. Ezen célok érdekében fejlesztjük folyamatosan kutatási infrastruktúránkat és bővítjük a hallgatói tehetséggondozással is kiegészülő tudományos-kutatási, illetve publikációs teljesítményünket.

Céljaink között szerepel, hogy tudományos teljesítményünk nemzetközi szinten is láthatóvá váljon, ezért a kiemelkedő kutatói teljesítmény, a tudományos kiválóság elismerésének új formáit alakítottuk ki. Fontosnak tartjuk, hogy kutatási projektjeink mind nagyobb arányban kapcsolódjanak nemzetközi kutatási hálózatokhoz, és K+F+I eredményeinkkel kilépjünk a globális tudományos térbe.

Kérem, hogy legyünk részesei mind többen közös tudományos eredményeink bemutatásának, ismerjük meg együtt a kecskeméti felsőoktatás, a hazai és nemzetközi tudományos élet legújabb kutatási eredményeit, tekintsük át közösen a világ jobb és árnyaltabb megismerését szolgáló tudományos, innovációs megoldások részleteit!

Szeretettel várunk valamennyi előadót és érdeklődőt 2022-ben is az AGTECO Konferencián!

Kecskemét, 2022. június


Dr. habil. Fülöp Tamás, rektor